siglasite1 posdru
Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!

Despre noi

Despre noi

SC JIFA SRL este o societate comercială înființată în 2005, cu capital integral privat, care de la început a acţionat în scopul protejării mediului înconjurător. Motto-ul societății este „Noi chiar ne dorim o Românie mai curată!”.  Investiţia în oameni este simbolul companiilor inteligente și indicatorul valorii acestora.

În ceea ce priveste activitatea de Formare Profesională a Adulţilor, solicitantul este autorizat de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin Autoritatea Naţională pentru Calificări emintent al certificatul: seria SB, nr. 000818, pentru organizarea de cursuri de calificare.

Solicitantul oferă cursanţilor cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare pentru a-şi actualiza, consolida şi îmbunătăţi la timp performanţele profesionale. De asemenea, este acreditat ca furnizor de servicii de informare şi consiliere profesională, conform Certificatului de acreditare seria SB, nr. 35/00027 emis de AJOFM Sibiu.

Ideea acestui proiect a fost de promovare a măsurilor active de ocupare a forţei de muncă, in regiunile implementării proiectului – Centru şi Nord Vest

Social Icons